Hạt nhựa trao đổi ion

 Hạt nhựa trao đổi ion Anion M500  Hạt nhựa trao đổi ion Anion M500
48,000₫
 Hạt nhựa trao đổi ion Anion Purolite A400  Hạt nhựa trao đổi ion Anion Purolite A400
1,300,000₫
-19%
 Hạt nhựa trao đổi ion Cation Tulsion T-42 NA Thermax Ấn Độ  Hạt nhựa trao đổi ion Cation Tulsion T-42 NA Thermax Ấn Độ
2,890,000₫ 3,550,000₫
 Hạt nhựa trao đổi ion Dowex HCR - S/NA+  Hạt nhựa trao đổi ion Dowex HCR - S/NA+
1,450,000₫