Thay lõi lọc nước Mutosi

 Lõi 7/8/9 Mutosi - Lõi Nano Sliver  Lõi 7/8/9 Mutosi - Lõi Nano Sliver
220,000₫
 Lõi 8/9 Mutosi - Lõi ORP HYDROGEN  Lõi 8/9 Mutosi - Lõi ORP HYDROGEN
440,000₫
 Lõi lọc số 2 Cation vàng 10 Mutosi  Lõi lọc số 2 Cation vàng 10 Mutosi
180,000₫