Thay lõi lọc nước Kangaroo

 Lõi cation Kangaroo  Lõi cation Kangaroo
240,000₫
 Lõi Ion Exchange Kangaroo  Lõi Ion Exchange Kangaroo
550,000₫
 Lõi Kangaroo 5 in 1 Omega  Lõi Kangaroo 5 in 1 Omega
380,000₫
 Lõi Kangaroo 5in1 dùng cho máy Hydrogen  Lõi Kangaroo 5in1 dùng cho máy Hydrogen
380,000₫
-100%
 Lõi Kangaroo số 1 PP 5 Micron  Lõi Kangaroo số 1 PP 5 Micron
0₫ 30,000₫