Bộ lõi Kpro Series dùng cho máy lọc nước nóng lạnh, máy lọc nước UF - bộ lõi dùng cho tất cả các máy lọc nước nóng lạnh (Korihome Kangaroo Karofi...)

-82% 250,000₫ 1,399,000₫
Phân loại:

Mô tả

.

 Bộ lõi Kpro Series dùng cho máy lọc nước nóng lạnh, máy lọc nước UF -  bộ lõi dùng cho tất cả các máy lọc nước nóng lạnh (Korihome Kangaroo Karofi...)
 Bộ lõi Kpro Series dùng cho máy lọc nước nóng lạnh, máy lọc nước UF -  bộ lõi dùng cho tất cả các máy lọc nước nóng lạnh (Korihome Kangaroo Karofi...)
 Bộ lõi Kpro Series dùng cho máy lọc nước nóng lạnh, máy lọc nước UF -  bộ lõi dùng cho tất cả các máy lọc nước nóng lạnh (Korihome Kangaroo Karofi...)
 Bộ lõi Kpro Series dùng cho máy lọc nước nóng lạnh, máy lọc nước UF -  bộ lõi dùng cho tất cả các máy lọc nước nóng lạnh (Korihome Kangaroo Karofi...)
 Bộ lõi Kpro Series dùng cho máy lọc nước nóng lạnh, máy lọc nước UF -  bộ lõi dùng cho tất cả các máy lọc nước nóng lạnh (Korihome Kangaroo Karofi...)
 Bộ lõi Kpro Series dùng cho máy lọc nước nóng lạnh, máy lọc nước UF -  bộ lõi dùng cho tất cả các máy lọc nước nóng lạnh (Korihome Kangaroo Karofi...)
 Bộ lõi Kpro Series dùng cho máy lọc nước nóng lạnh, máy lọc nước UF -  bộ lõi dùng cho tất cả các máy lọc nước nóng lạnh (Korihome Kangaroo Karofi...)
 Bộ lõi Kpro Series dùng cho máy lọc nước nóng lạnh, máy lọc nước UF -  bộ lõi dùng cho tất cả các máy lọc nước nóng lạnh (Korihome Kangaroo Karofi...)