Linh phụ kiện kết nối

-29%
 Bass ba lọc thô – Bass bộ ba lọc nước đầu nguồn  Bass ba lọc thô – Bass bộ ba lọc nước đầu nguồn
125,000₫ 175,000₫
-21%
 Bass đôi lọc thô – Bass bộ đôi lọc nước đầu nguồn  Bass đôi lọc thô – Bass bộ đôi lọc nước đầu nguồn
75,000₫ 95,000₫
-40%
 Bass đơn lọc thô – Bass đơn đôi lọc nước đầu nguồn  Bass đơn lọc thô – Bass đơn đôi lọc nước đầu nguồn
45,000₫ 75,000₫
-29%
 Bass máy lọc nước Nano/UF  Bass máy lọc nước Nano/UF
125,000₫ 175,000₫

Bass máy lọc nước Nano/UF

125,000₫ 175,000₫

 Bass máy lọc nước RO  Bass máy lọc nước RO
125,000₫
-42%
 Bộ chia nước đầu vào dây 6 hoặc dây 10 máy lọc nước  Bộ chia nước đầu vào dây 6 hoặc dây 10 máy lọc nước
55,000₫ 95,000₫
-33%
 Dây 10 máy lọc nước (cuộn nhỏ 5m hoặc 10m hoặc 20m)  Dây 10 máy lọc nước (cuộn nhỏ 5m hoặc 10m hoặc 20m)
160,000₫ 240,000₫
-13%
 Dây 6 máy lọc nước (cuộn nhỏ 5m hoặc 10m hoặc 20m)  Dây 6 máy lọc nước (cuộn nhỏ 5m hoặc 10m hoặc 20m)
35,000₫ 40,000₫
-50%
 Dây cấp nước nhựa  Dây cấp nước nhựa
25,000₫ 50,000₫

Dây cấp nước nhựa

25,000₫ 50,000₫

-50%
 Kẹp máy lọc nước  Kẹp máy lọc nước
10,000₫ 20,000₫

Kẹp máy lọc nước

10,000₫ 20,000₫