Vật liệu khử sắt, mangan

 Cát mangan  Cát mangan
425,000₫

Cát mangan

425,000₫

 Hạt Clark Birm A8006  Hạt Clark Birm A8006
1,100,000₫
 Hạt mangan Greensand  Hạt mangan Greensand
2,500,000₫
 ODM-2F – vật liệu lọc nước đa năng  ODM-2F – vật liệu lọc nước đa năng
1,600,000₫
 Pyrolox – vật liệu lọc khử sắt  Pyrolox – vật liệu lọc khử sắt
950,000₫
 Vật liệu lọc DMI-65  Vật liệu lọc DMI-65
850,000₫
 Vật liệu Zeomangan  Vật liệu Zeomangan
950,000₫