Lõi chức năng

-20%
 Bộ lõi số 123 máy lọc nước Geyser Ecotar 6 (lõi Ecotar-Aragon-BAF)  Bộ lõi số 123 máy lọc nước Geyser Ecotar 6 (lõi Ecotar-Aragon-BAF)
1,950,000₫ 2,450,000₫
-15%
 Bộ lõi số 123 máy lọc nước Geyser Ecotar 8 (lõi Ecotar-Aragon-Disruptor)  Bộ lõi số 123 máy lọc nước Geyser Ecotar 8 (lõi Ecotar-Aragon-Disruptor)
2,350,000₫ 2,750,000₫
 Lõi 7/8/9 Mutosi - Lõi Nano Sliver  Lõi 7/8/9 Mutosi - Lõi Nano Sliver
220,000₫
 Lõi 8/9 Mutosi - Lõi ORP HYDROGEN  Lõi 8/9 Mutosi - Lõi ORP HYDROGEN
440,000₫
-14%
 Lõi Alkaline Vietwater – lõi nâng pH Vietwater  Lõi Alkaline Vietwater – lõi nâng pH Vietwater
300,000₫ 350,000₫
-28%
 Lõi BAF Geyser - lõi BAF Ecotar - lõi số 3 máy lọc nước Geyser Ecotar 3  Lõi BAF Geyser - lõi BAF Ecotar - lõi số 3 máy lọc nước Geyser Ecotar 3
680,000₫ 950,000₫
-24%
 Lõi DI khử khoáng TDS~0  Lõi DI khử khoáng TDS~0
650,000₫ 850,000₫

Lõi DI khử khoáng TDS~0

650,000₫ 850,000₫

 Lõi Lọc Alkaline ORP Philips AWP931  Lõi Lọc Alkaline ORP Philips AWP931
480,000₫