Vật liệu lọc nước

 Cát lọc nước  Cát lọc nước
200,000₫
 Cát mangan  Cát mangan
425,000₫

Cát mangan

425,000₫

 Flomag Corosex – vật liệu nâng pH  Flomag Corosex – vật liệu nâng pH
1,750,000₫
 Hạt Clark Birm A8006  Hạt Clark Birm A8006
1,100,000₫
 Hạt Corosex A8011 – vật liệu nâng pH  Hạt Corosex A8011 – vật liệu nâng pH
1,550,000₫
 Hạt mangan Greensand  Hạt mangan Greensand
2,500,000₫
 Hạt nâng pH Việt Nam  Hạt nâng pH Việt Nam
350,000₫
 Hạt nhựa trao đổi ion Anion M500  Hạt nhựa trao đổi ion Anion M500
48,000₫
 Hạt nhựa trao đổi ion Anion Purolite A400  Hạt nhựa trao đổi ion Anion Purolite A400
1,300,000₫