Bộ lọc đơn 10 inch kèm lõi PP (bộ lọc nước sinh hoạt - bộ lọc thô)

-40% 179,000₫ 299,000₫
Phân loại:

Mô tả

.

 Bộ lọc đơn 10 inch kèm lõi PP (bộ lọc nước sinh hoạt - bộ lọc thô)
 Bộ lọc đơn 10 inch kèm lõi PP (bộ lọc nước sinh hoạt - bộ lọc thô)
 Bộ lọc đơn 10 inch kèm lõi PP (bộ lọc nước sinh hoạt - bộ lọc thô)
 Bộ lọc đơn 10 inch kèm lõi PP (bộ lọc nước sinh hoạt - bộ lọc thô)