Bộ 2 lõi số 12 máy lọc nước Geyser TK (lõi CTO/Cation-GAC)

-29% 425,000₫ 600,000₫
Phân loại:

Mô tả

 

 Bộ 2 lõi số 12 máy lọc nước Geyser TK (lõi CTO/Cation-GAC)
 Bộ 2 lõi số 12 máy lọc nước Geyser TK (lõi CTO/Cation-GAC)
 Bộ 2 lõi số 12 máy lọc nước Geyser TK (lõi CTO/Cation-GAC)
 Bộ 2 lõi số 12 máy lọc nước Geyser TK (lõi CTO/Cation-GAC)
 Bộ 2 lõi số 12 máy lọc nước Geyser TK (lõi CTO/Cation-GAC)