Lõi Ecotar Geyser - lõi số 1 máy lọc nước Geyser Ecotar 3 Geyser Ecotar 4

-26% 480,000₫ 650,000₫

Mô tả

Lõi lọc Ecotar chứa vật liệu là các hạt trao đổi ion (dạng anion) giúp lọc trao đổi ion, loại bỏ các kim loại nặng Fe, Mn, Pb, As… Mật độ hạt cao cùng sự đa dạng kích thước hạt giúp tăng diện tích tiếp xúc, từ đó cho hiệu quả lọc trao đổi ion tăng gấp hơn 20 lần. 
Lõi lọc Ecotar sử dụng vật liệu lọc thông minh, đa năng, tổng hợp cùng lúc 5 cơ chế lọc, giúp loại bỏ các kim loại nặng, hợp chất hữu cơ, amoni, nitrit… có kích thước siêu nhỏ. 
Lõi Ecotar có tuổi thọ khoảng 9-12 tháng. 
Lõi Ecotar là lõi số 1 máy lọc nước Nano Geyser Ecotar 3, Geyser Ecotar 4.
 

 Lõi Ecotar Geyser - lõi số 1 máy lọc nước Geyser Ecotar 3 Geyser Ecotar 4
 Lõi Ecotar Geyser - lõi số 1 máy lọc nước Geyser Ecotar 3 Geyser Ecotar 4
 Lõi Ecotar Geyser - lõi số 1 máy lọc nước Geyser Ecotar 3 Geyser Ecotar 4
 Lõi Ecotar Geyser - lõi số 1 máy lọc nước Geyser Ecotar 3 Geyser Ecotar 4