Lưu lượng kế hệ thống lọc nước

Liên hệ

Mô tả

Lưu lượng kế hay đồng hồ đo lưu lượng là thiết bị đo lưu lượng khí, chất lỏng chảy qua ống dẫn trong một khoảng thời gian nhất định.

Lưu lượng kế hệ thống lọc nước là thiết bị dùng để kiểm tra hoặc đo lưu lượng nước trong hệ thống lọc nước.

Đồng hồ đo lưu lượng có thể kết hợp với van điều tiết để điều chỉnh tốc độ, lưu lượng cho dòng chảy theo ý muốn.

Có 2 loại đồng hồ đo lưu lượng nước là:

  • Đồng hồ đo lưu lượng lắp đặt trên bảng điều khiển
  • Đồng hồ đo lưu lượng lắp đặt trực tiếp trên đường ống

Sản phẩm liên quan

 Lưu lượng kế hệ thống lọc nước
 Lưu lượng kế hệ thống lọc nước
 Lưu lượng kế hệ thống lọc nước