Màng RO Dow Filmtec - lõi số 4 máy lọc nước ro

-35% 550,000₫ 850,000₫
Phân loại:

Mô tả

 

 Màng RO Dow Filmtec - lõi số 4 máy lọc nước ro
 Màng RO Dow Filmtec - lõi số 4 máy lọc nước ro
 Màng RO Dow Filmtec - lõi số 4 máy lọc nước ro
 Màng RO Dow Filmtec - lõi số 4 máy lọc nước ro