Tê nối nhanh 3 đầu dây 10-6-10 và 6-10-6 dùng trong máy lọc nước

-60% 80,000₫ 200,000₫
Phân loại:

Mô tả

.

Sản phẩm liên quan

 Tê nối nhanh 3 đầu dây 10-6-10 và 6-10-6 dùng trong máy lọc nước
 Tê nối nhanh 3 đầu dây 10-6-10 và 6-10-6 dùng trong máy lọc nước